Deze Algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot het vakantiehuisje ‘Fairway’, Henxelseweg 148-07, te Winterswijk-Henxel of ’t Beusinkhofje, Nieuw Beusinkweg 22-09, 7103 DJ Winterswijk .

In deze Algemene huurvoorwaarden wordt onder het begrip ‘huurder’ verstaan: de persoon die het huisje heeft gereserveerd en middels een aanbetaling deze reservering heeft vastgelegd.

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de reservering, ongeacht de algemene voorwaarden van derden die hebben bemiddeld in het tot stand komen van deze huurovereenkomst.

Van deze Algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Reservering

Hieronder verstaan wij reserveringen via Winterswijkvakantiehuisje.nl.

Nadat u gereserveerd heeft via Winterswijkvakantiehuisje.nl , ontvangt u van ons per omgaande binnen 5 dagen een bevestiging en een factuur. Wij verzoeken u deze documenten op juistheid te controleren en eventuele onjuistheden onmiddellijk aan ons mede te delen.

Tussen ‘huurder’ en ‘verhuurder’ komt een overeenkomst tot stand op het moment dat de (aan)betaling voor de reservering is ontvangen.

Betaling

Wij vragen een aanbetaling van 30 % van de huursom direct bij boeking. Het restant betaalt u 1 maand voor de aankomstdatum. Indien uw reservering ligt binnen 1 maand voor de aankomstdatum wordt 100% van de huursom in rekening gebracht.

De aanbetaling en/of betaling dient u over te maken naar de IBAN: NL73 SNSB t.n.v. S. Rijpert en L. Hoornick onder vermelding van het factuurnummer.

Met het voldoen van een termijn van of de hele huursom bevestigt u de algemene huurvoorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan. De verhuur eindigt automatisch na het verstrijken van de overeengekomen periode.

Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval behouden wij ons het recht voor om uw reservering te annuleren en de overeenkomst te ontbinden.

Ontvangst sleutel

De huurder ontvangt uiterlijk een week voor de aankomstdatum per mail en na betaling van het volledige factuurbedrag, een uitleg over de sleutelkluis waarin de huissleutel is opgeborgen. Deze code mag niet worden overgedragen.. De sleutel van het vakantiehuis wordt door ‘verhuurder’ aan de huurder ter beschikking gesteld. De sleutel blijft eigendom van ‘verhuurder’. Bij verlies, diefstal of enige andere wijze van verloren gaan van de sleutel is de huurder een bedrag verschuldigd van € 100.

Annulering

Annulering door de huurder dient altijd schriftelijk (per post of per mail) te geschieden. Hiervoor gelden de volgende regels:

 • gratis annulering langer dan 3 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode
 • 50% van de huurprijs bij annulering langer dan 2 maanden maar niet langer dan 3 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode
 • 70% van de huurprijs bij annulering langer dan 1 maand maar niet langer dan 2 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode
 • 90% van de huurprijs bij annulering vanaf 1 dag maar niet langer dan 1 maand voor aanvangsdatum van de huurperiode
 • 100% van de huurprijs bij annulering op de aanvangsdatum van de huurperiode.

Verblijf in het vakantiehuis

Op de dag van aankomst kunt u vanaf 15:00 uur gebruik maken van het vakantiehuis. Op de dag van vertrek dient u het vakantiehuis om 10:00 uur te hebben verlaten.
De huurder(s) mogen niet roken in de vakantiewoning.
Huisdieren zijn toegestaan indien vooraf aangegeven.
De huursom is inclusief TV, WIFI, eindschoonmaak en keukenlinnen.
Het gebruik van gas, water en elektra is weliswaar inclusief, maar wij verzoeken u hier spaarzaam mee om te gaan. Bij vertrek van de woning vragen wij u de thermostaat op 14 te zetten.
Verblijf van meer personen in een vakantiewoning dan op de reservering overeengekomen, c.q. dan het voor de woning geldende maximum van 6 personen is nadrukkelijk niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming.


Aansprakelijkheid/ klachten/ schade

De huurder en overige gebruikers zijn in de betreffende huurperiode in het gehuurde vakantiehuis volledig aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan aan het huis, de inventaris en alle zaken die tot het gehuurde object behoren, tenzij huurder en overige gebruikers aannemelijk kunnen maken dat de schade aan hen niet kan worden toegerekend. Wij raden u dan ook aan bij aankomst het vakantiehuis en de inventaris goed te inspecteren op gebreken en tekortkomingen. Indien u schade of gebreken constateert, meld u dit dan direct bij ons.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf in de vakantiewoning. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor bouwactiviteiten aan de toegangs- en hoofdwegen e.d. in de omgeving van het gehuurde vakantiehuis. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid bij het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen, het niet of deels niet functioneren van internet.

Vertrek en eindschoonmaak

De vakantiewoning dient op de volgende wijze worden achtergelaten:

 • Het huis veegschoon achterlaten
 • Alles schoon afgewassen, afgedroogd en weer in de kasten geplaatst
 • Afwasmachine en koelkast schoon en leeg achterlaten
 • Geen etenswaren achterlaten in de kasten
 • Kussen van het tuinmeubilair graag in de schuur leggen.
 • De vuilnisbakken geleegd, de vuilniszak kan in de grote container op de parkeerplaats worden gegooid.
 • Toepasselijk recht

Op al deze voorwaarden en op bepalingen uit de huurovereenkomst/huisregels als ook eventuele geschillen hieruit voortvloeiend, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Algemene Huurvoorwaarden pdf download

Chat openen
1
Kunnen we u ergens mee helpen?
Winterswijkvakantiehuisje.nl
Hallo, kunnen we je ergens mee helpen? Stel uw vraag en wij reageren zo snel mogelijk.