Privacybeleid & -Statement

Winterswijkvakantiehuisje gevestigd aan Ratumseweg 46 7106CH Winterswijk is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid & -statement.

Mevrouw S.Rijpert is de contactpersoon voor persoonsgegevens en privacy aangelegenheden en is te bereiken via info@winterswijkvakantiehuisje.nl

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)
Dit privacystatement is bedoeld om u te informeren over de plichten van Winterswijkvakantiehuisje en uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens op grond van de AVG. Winterswijkvakantiehuisje houdt ten behoeve van uw verblijf in één van onze vakantiewoningen persoonsgegevens van u bij. Dit privacyreglement is bedoeld om u op de hoogte te stellen dat persoonsgegevens worden verwerkt die onder de AVG vallen.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voorletters, voornaam tussenvoegsel en achternaam
 • Adresgegevens: straat, huisnummer, postcode en plaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie of telefonisch.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

DOEL EN BASIS VAN GRONDSLAG VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
Uw persoonsgegevens worden door Winterswijkvakantiehuisje voor specifieke doeleinden verwerkt. Die doelen zijn:

 • informatievoorziening aangaande uw verblijf in een van onze vakantiewoningen;
 • om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is bij calamiteiten of onvoorziene omstandigheden;
 • voor het afhandelen van betalingen;
 • voor het verzenden van onze nieuwsbrief en u te informeren over wijzigingen;
 • voor doelmatig beheer en beleid;

In beginsel vindt geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

HOE LANG BEWAREN WE PERSOONSGEGEVENS
Winterswijkvakantiehuisje bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verwerkt. Voor financiële gegevens is de bewaartermijn in principe zeven jaar.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Winterswijkvakantiehuisje zal vertrouwelijk om gaan met uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat zij geen persoonsgegevens aan derden zullen verstrekken zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN
Winterswijkvakantiehuisje gebruikt voor haar website ‘anonieme‘ functionele, analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Het gebruik van cookies voor een goede technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw instellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
Winterswijkvakantiehuisje neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op (zie hiervoor onze contactgegevens in dit privacystatement).

De volgende maatregelen zijn genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware zoals virusscanner en firewall;
 • Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding TLS (voorheen SSL). Dit kunt u zien aan de adresbalk “https” en het hangslotje in de adresbalk.
 • Internetstandaarden om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog-)gegevens te bemachtigen.
 • Verder worden uw persoonsgegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de genoemde specifieke doeleinden en bepalingen die voortkomen uit ander wetgeving dan de AVG.

UW RECHTEN ALS BETROKKENE
U heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens rechten. Heeft u een vraag, klacht of bezwaar over de omgang met uw persoonsgegevens dan gaat Winterswijkvakantiehuisje daarover graag met u in gesprek. Als betrokkene gaat het om het recht:

 • om te weten of en welke persoonsgegevens van u worden verwerkt;
 • op inzage van uw persoonsgegevens en afschrift voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • op correctie, aanvulling van uw persoonsgegevens indien u dat nodig mocht vinden;
 • op vernietiging van uw persoonsgegevens indien u dat nodig mocht vinden;
 • op beperken van het gebruik van uw persoonsgegevens;
 • op het (digitaal) meenemen van uw persoonsgegevens.

 

Chat openen
1
Kunnen we u ergens mee helpen?
Winterswijkvakantiehuisje.nl
Hallo, kunnen we je ergens mee helpen? Stel uw vraag en wij reageren zo snel mogelijk.